Haruhi as Souji

 
Haruhi as Souji

 
Added: 9/2/12