Nanae Kurono - Peace Maker Kurogane

 
Nanae Kurono - Peace Maker Kurogane
Hand drawn shikishi of Yamazaki Susumu
 
Added: 5/24/20